Vertrouwen als basis

Francis Fukuyama
Francis Fukuyama

Francis Fukuyama blijft interessante werken schrijven. Zijn laatste boek ‘Trust’ gaat over hoe vertrouwen de basis vormt voor effectieve interactie in een netwerk. Een korte presentatie daarover staat op http://www.slideshare.net/phauly/fukuyama-trust-the-role-of-trust-and-trust-networks-in-the-society. Hij koppelt dit thema ook aan het integratie debat: immigranten kunnen alleen onderdeel worden van een maatschappij als ze de ongesproken codes die de basis voor vertrouwen vormen leren begrijpen en ‘decoderen’.

Luis in de pels

Hein Albeda was jarenlang als directeur van de Stichting Rekenschap een gewaardeerde luis in de pels van gemeenten. Tegenwoordig is hij met andere dingen bezig, zoals op zijn site te zien www.heinalbeda.nl. Zijn stukje over ‘verantwoordelijk burgerschap’  gaat over hoe de overheid langzaamaan de verantwoordelijkheid van burgers heeft overgenomen. Nu burgers dat gaan terugeisen, gaat het wringen…

Dromen van Breda…

Kaart van Breda, waarop de dromen zijn geprikt
Kaart van Breda, waarop de dromen zijn geprikt

De gemeente Breda heeft een mooi initiatief ontwikkeld op http://www.breda-morgen.nl. Burgers kunnen ideeën indienen (dromen). Als tien mensen het via de site als een goed idee aanmerken, wordt het een ‘initiatief’ en gaat een groep betrokken experts er met de indiener naar kijken. Als er honderd mensen het initiatief waarderen, wordt het mogelijk onderwerp van een stadsgesprek. Inmiddels heeft een onderwerp tot een motie in de Raad geleid.

De site is een uitwerking van het concept ‘Appreciative Inquiry’ of in de Nederlandse variant ‘Waarderend vernieuwen’. Dit gaat ervan uit dat je op zoek moet gaan naar de krachten of mogelijkheden van een gebied om het tot verbetering te brengen. Eerst kijken welke parels er zijn dus, en dan kijken hoe je die kan vermenigvuldigen. Deze methodiek is al een hele tijd wereldwijd in gebruik, met verbluffende resultaten. Op http://appreciativeinquiry.case.edu/ kan je daar alles over vinden.  In Nederland is Breda een voortrekker, ze hebben inmiddels een Academie Waarderend Vernieuwen opgericht en andere gemeenten gaan er ook mee aan de slag.

Hoe gebouwen je denken beïnvloeden

architectuur

Dat je je in sommige omgevingen prettiger voelt dan andere, ja dat wiste we wel. Dit artikel uit de Scientific American gaat een stuk verder en laat zien hoe je omgeving invloed heeft op je denk processen. Voor detailwerk kan je beter in een kleine ruimte zitten. Wil je echter een visie ontwikkelen moet je letterlijk vergezichten hebben. Ook de praktische toepassing van deze principe komt in het artikel aan bod.

building_around_the_mind

Automatische piloot remt innovatie

Arend Ardon
Arend Ardon

Dat gedragspatronen hardnekkig zijn… dat wist ik wel, maar hoe hardnekkig dat kan zijn bij managers is in dit artikel mooi uitgelegd. Ik heb het boek ook gelezen (het niet-academisch deel, het is een proefschrift) en het geeft mooi weer hoe makkelijk mensen in een  ‘automatische piloot’ van actie-reactie vast kunnen blijven zitten.

Hier een samenvatting van zijn boek zoals het in management exectuive verscheen.
automatische_piloot_remt_innovatie

de pijn van het professionalisme

“Wij hebben voor alles professionals, en die praten met andere professionals. Praten met burgers moet wel eens, maar ze hebben niet op voorhand het idee dat ze daaraan veel hebben. De overheid moet écht dienstbaarheid opnieuw leren”.
Jacques Wallage in ‘Inpublic 8′ voorjaar 2009

“De burger tot z’n recht laten komen, antwoorden geven op échte vragen, dat bereik je niet met technocratie, maar met een ziel in je organisatie.”

Gerd Leers in dezelfde publicatie.

De gehele publicatie kan je hier downloaden: http://www.interaccess.nl/nl/SiteCollectionDocuments/Overheid%20en%20Zorg/InPublic%20nr%208%20final.pdf

Inspiratie uit Engeland

Enkele jaren geleden heb ik een presentatie van Charles Leadbeater bijgewoond, en sindsdien kijk ik regelmatig op zijn site. In de relatie overheid-burger heeft hij uitgewerkte ideeën over personalisatie van die relatie. Ook rondom innovatie en de invloed van digitale technologiën is hij een veelgevraagde spreker, kijk hier en je ziet waarom.  www.charlesleadbeater.net

Slimmer en sneller?

Rijnconsult is met een concept bezig dat al langer rondwaart, ‘lean management’, gebaseerd op het boek van Womack en Jones. Inmiddels is er een heus instituut opgericht rondom deze manier van denken Lean.org. Ook boeiend is de link die gelegd wordt met het INK model, verslag daarvan is hier te vinden.

In mijn eigen organisatie merk ik nogal wat huiver om met een dergelijke methode aan de slag te gaan. Men is bang voor ‘blauwdruk denken’ , een instrumentele aanpak zou te weinig inspiratie bieden. Zit nog te dubben wat ik daar mee aan moet.