Lessen van Lissabon ESN conferentie 3/ de wandelgangen

Het meest interessante van dit soort conferenties vind ik vaak de gesprekken in de wandelgangen, aan de koffie, bij het diner en aan de bar.

Integratie van dienstverlening kwam natuurlijk heel vaak voorbij, hoe lastig het is om uit de belangen van instituties te stappen. Tegelijkertijd kwam ik een aantal mensen tegen die juist vanuit hun specialisatie succesvol zijn. Zo sprak ik een hele tijd met een Duitse dame die een re-integratie service runt voor psychiatrische patiënten die hun weg terug moeten vinden in de maatschappij. Deze dienst is 40 jaar geleden juist afgesplitst van de psychiatrische instellingen omdat die focus op participatie daar werd gemist: een psychiatrische instelling is voor gericht op genezing / hanteerbaar maken van de aandoening, en veel minder zaken als participatie, zelfstandig leren wonen en werk.

Samen met een aantal mensen concludeerde we dat er een ‘olifant in de kamer’ stond waar niemand het over had: migratie. Heel Zuid-Europa worstelt met de stroom migranten uit Syrië, Libië, Eritrea en andere brandhaarden. Zweden heeft een ruimhartig asielbeleid maar mist een goede opvang programma om mensen een goede start te geven in hun nieuwe land. Duitsland worstelt met opkomende racisme, ook in Nederland een probleem waar omheen wordt gepraat. Switzerland worstelt met een groep Roma waar ze geen grip op krijgen. Hongarije begint met de bouw van een muur. Toch typisch dat het thema ‘migratie’ niet in de keynotes en workshops aan de orde kwam. Wellicht een kans voor volgend jaar als het in Den Haag plaatsvindt?

Ander thema in de wandelgangen was de opzet van de conferentie zelf. De stem van de mensen om wie het gaat wordt node gemist: een vertegenwoordiging van de belangengroepen ontbreekt en er was welgeteld één presentatie waarin een filmpje voorbij kwam met inbreng van de doelgroep zelf. Als we burger participatie serieus gaan nemen zullen we dit soort bijeenkomsten ook echt anders moeten gaan organiseren.

Maar heb ik er wat aan gehad? Jazeker. Zowel wat technologie als burger participatie betreft veel mooie voorbeelden gezien van hoe het wel kan – en her en der contact gelegd met de collega’s die dat voor elkaar hebben gekregen.

Gepubliceerd door

Angela

Angelawerkt .... is Angela Riddering. Werkzaam bij de overheid en laat die beter werken.

Geef een reactie