SCP rapport over arbeidsmarkt: Overheidsbeleid en gedrag van werkgevers staan haaks op elkaar

Het SCP heeft een interessant rapport uitgebracht over de arbeidsmarkt. Op praktisch ieder onderdeel van arbeidsmarktbeleid staan de opvattingen en beleid van de overheid op gespannen voet met het gedrag van werkgevers en werknemers. Een interessant rapport met verontrustende conclusies, ik licht er een aantal uit.

 Mobiliteit

De overheid streeft naar meer arbeidsmobiliteit (mede om werknemers langer inzetbaar te houden), werknemers met een vaste baan willen in deze tijd van crisis niet in beweging komen en nemen geen risico: ze blijven zitten waar ze zitten. Werkgevers die genoodzaakt zijn om mensen te ontslaan zouden gebruik kunnen maken van regionale arbeidsmarktplatformen om mensen van werk naar werk te helpen, maar driekwart van de werkgevers heeft hier geen behoefte aan.

 Flexibilisering

Daar waar overheidsbeleid erop gericht is om tijdelijk inzet van personeel voor werkgevers mogelijk te maken, gebruiken werkgevers deze mogelijkheden om hun structurele werk door tijdelijk personeel uit te voeren. Waarom? Het risico van doorbetaling van loon bij ziekte, re-integratieverplichtingen en ontslagbescherming wordt hierdoor verkleind. De flexibilisering levert dus niet meer banen op, maar minder vast werk. Toch zet overheidsbeleid door op die flexibilisering.

 Langer doorwerken tot je pensioen

Een klein lichtpuntje: werkgevers lijken te accepteren dat mensen langer door blijven werken, de regelingen voor vervroegd pensioen zijn veelal verdwenen. Maar iemand van boven de 50 aannemen doet nog steeds bijna niemand, waardoor steeds meer 50+ers bij ontslag geen toekomst meer hebben op de arbeidsmarkt.

 Mensen met beperkingen

Het in dienst nemen van mensen met beperkingen heeft een zeer lage prioriteit, werkgevers zijn niet bekend met de regelingen die dit faciliteren en hebben er ook geen belangstelling voor. Terecht concludeert het SCP dat de doelstellingen in de nieuwe quotumwet op deze manier niet gehaald gaan worden.

 Wat willen werkgevers dan?

Werkgevers willen lagere loonlasten en manieren om de werkdruk op een flexibele manier op te lossen (dat is niet hetzelfde als de flexibilisering hierboven, maar de mogelijkheid om je vast personeel meer of minder in te zetten als de werkdruk fluctueert). Ze willen af van de langdurige verplichtingen om voor ziek personeel te zorgen. En nog steeds versoepeling van de ontslagrecht (hoewel de onderzoekers niet weten waarom, voor welk probleem is dit een oplossing?).

Er is kortom werk aan de winkel om overheidsbeleid en arbeidsmarkt op elkaar aangesloten te krijgen.

Het volledig rapport is hier te downloaden: http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2014/Vraag_naar_arbeid_2013

Gepubliceerd door

Angela

Angelawerkt .... is Angela Riddering. Werkzaam bij de overheid en laat die beter werken.

Geef een reactie