Levert regionale samenwerking tussen gemeenten iets op?

Donderdag was ik bij de oratie van Marcel Bogers, met de intrigerende titel: “Het raadsel van de regio. Waarom regionale samenwerking soms resultaten oplevert”. Hieronder een kort verslag ervan.

Regionaal bestuur veroorzaakt altijd wel ‘gedoe en gedonder’ – maar levert het wel wat op? Wat is de meerwaarde van regionaal bestuur?

Bij elkaar zijn er een aantal succes factoren die steeds terugkomen in de theorieën over samenwerking in de regio:
sense of urgency: niet alleen bestuurlijk, maar ook bij bedrijven en instellingen;
leiderschap: meestal vervuld door de burgemeester van de grootste stad van de regio, maar het werkt vooral goed als er iemand vanuit het bedrijfsleven mede deze plek vervult;
informele netwerken: ontmoetingsplaats waar netwerken kunnen worden verbreed en verdiept. Bedrijven hebben die wel (business clubs). Plaatsen waar bestuurders en politici elkaar ontmoeten zijn echter zeldzaam. Wat is er nodig: feesten, partijen, reizen: meer katholiek worden dus!
maatschappelijke betrokkenheid: die levert juist de externe druk op die nodig is om uit bestuurlijke impasses te komen;
gelijkwaardigheid van samenwerkingspartners: gemeentelijke herindeling kan dit juist bevorderen als je werkt naar gemeenten van ongeveer gelijke omvang

Wat kenmerkt dan goede regionale samenwerking in de praktijk?
1. Een strategisch profiel van de regio dat aangeeft hoe de regio zich onderscheidt op de omgeving, en hoe het zich tot andere regio’s verhoudt. Dus wat dragen wij als regio bij aan het groter geheel? (Voorbeeld: aansluiting met topsectoren beleid).
2. De bestuurlijke vormgeving van de regio: het blijft altijd balanceren tussen de belangen steden en dorpen, gelijkwaardigheid is gewenst maar is er niet, lokale autonomie speelt ook een rol. Kijk liever naar wat iedere gemeente kan bijdragen aan de regio: zo versterkt het de eigenheid van de gemeente en de regionale samenwerking.
3. De rol van de gemeenteraad: verbinding lokale en regionale belangen is de uitdaging. Kijkend naar de succesfactoren is het niet zozeer zaak om dit heel sterk formeel te regelen, maar om juist te investeren in informelere bijeenkomsten zoals brainstorm sessies, advies commissies – zo bouw je aan een stevig regionaal netwerk.

Maar de hoofdvraag is….
Maakt het wat uit, die regionale samenwerking?

Om daar een antwoord op te krijgen heeft Bogers de economische ontwikkeling van de WGRplus regio’s vergeleken met andere regio’s. Dit levert echter geen statistisch significant verschil. Wat wel blijkt: hoe meer gemeenten in een regionaal verband: hoe meer economische groei. Een onverwachte uitkomst en een die niet gelijk verklaard kan worden.

Bestuurlijke samenwerking in een regio is dus niet allesbepalend voor het succes van de regio.

Er is dus nog werk aan de winkel wat onderzoek betreft, Bogers kan als hoogleraar nog wel even voort.

Gepubliceerd door

Angela

Angelawerkt .... is Angela Riddering. Werkzaam bij de overheid en laat die beter werken.

Geef een reactie