Ontslakken in de bouw, JA! – En nu graag ook het sociaal domein?

slakHet actieagenda voor de bouw heeft een interessant rapport opgeleverd over het ‘ontslakken’ van de bouw. In het rapport worden aanbevelingen gedaan om de activiteiten in de bouw weer op gang te brengen. Dat is nodig, niet alleen omdat er een recessie is, maar ook omdat er nodeloos veel procedures en beleidsregels zijn die geplande projecten dwarsbomen. Al dat beleid is het gevolg van de ‘beleidsreflex’. De ‘beleidsreflex’ treedt op als er problemen zijn: dan wordt er weer een nota geschreven om het probleem op te lossen. Staan er kantoren leeg? Er komt een nota tegen kantorenleegstand. Is er overlast van hondenpoep? Dan komt er hondenpoepbeleid. Maar al die nota’s op zichzelf lossen weinig op. Sterker nog, inmiddels is per wijk wel zoveel beleid vastgesteld, dat het overzicht ontbreekt. Dat niet alleen, maar het wordt haast onmogelijk voor iemand die iets wil ontwikkelen, om aan alle gestelde eisen van alle beleidsnota’s te voldoen. Het maakt de bouw ook erg kostbaar, omdat er veel eisen, procedures en overleggen nodig zijn om tot iets te komen. Hoe op te lossen? Actieagenda bouw gaat het aanpakken met een aantal pilot gemeenten. Inventariseren, schrappen wat niet hoognodig is, en vervolgens ook werken aan een andere houding van ambtenaren en bestuurders. Heel kort samengevat komt het daarop neer.

Ik ben wel nieuwsgierig naar hetzelfde programma aanpak voor het sociaal domein. Het CBS heeft laatst uitgerekend dat 90% van alle burgers gebruik maakt van enige vorm van inkomensvoorziening (de samenvatting van het NRC staat http://www.nrc.nl/nieuws/2013/07/29/vrijwel-alle-huishoudens-maken-gebruik-van-sociale-regelingen/). De grootste groep gebruikt méér dan een voorziening. En dan hebben we het alleen al over inkomen, terwijl dit een heel beperkt onderdeel is van alle sociaal beleid. Als we nu niet per gebied de ruimtelijke beleid bekijken, maar per doelgroep bijvoorbeeld het sociaal beleid in kaart zouden brengen dat een gemeente erop los laat? Ik vermoed dat we dan ook heel erg schrikken. Want er is voor een gemiddeld gezin in een gemeente minimaal jeugdbeleid, sportbeleid, cultuurbeleid, accommodatiebeleid (al dan niet sectoraal), gezondheidsbeleid, preventiebeleid (op meerdere terreinen), onderwijsbeleid, schuldhulpbeleid, en dan nog de hele WMO beleid (per soort vaak ook in aparte nota’s). En dit is maar een willekeurige greep. Wat heeft dat voor een gezin nu eigenlijk opgeteld voor effect, alles bij elkaar?

Kan er ook een actieagenda sociaal domein worden opgestart?

http://www.actieagendabouw.nl/wp-content/uploads/Eindrapport-Ontslakken.pdf

Gepubliceerd door

Angela

Angelawerkt .... is Angela Riddering. Werkzaam bij de overheid en laat die beter werken.

Een gedachte over “Ontslakken in de bouw, JA! – En nu graag ook het sociaal domein?”

  1. Wat het zo hopeloos maakt is dat er zoveel hardwerkende ambtenaren zijn die het als hun taak zien om het hondepoepbeleid of het trekhaakrestrictiebeleid tot een ongekend succes te maken, zonder zich ooit af te vragen welk effect, sterkern welk nut het heeft.

Geef een reactie