Wat maakt dat een overheid goed werkt?

Francis Fukuyama is nu al een paar jaar bezig met een bijzonder interessant onderwerp, het ‘Governance Project’. Het doel van het project is om empirisch onderzoek te doen naar de kwaliteit van de overheid, waarbij kwaliteit gezien wordt als het vermogen van de staat om diensten voor burgers te verlenen en om beleid uit te voeren. Het project wil vergelijkingen kunnen maken tussen landen met en zonder democratisch stelsel. Daarmee wordt het ook mogelijk om te kijken of democratie daadwerkelijk leidt tot een betere samenleving. Democratie is dan niet meer een doel op zichzelf, maar een middel om te komen tot een betere samenleving.

Uit stukken die hij publiceert is er al wat te zien van zijn onderzoek. Hij constateert dat het falen van de overheid nu vaak opgelost wordt door dienstverlening buiten de overheid te plaatsen – de marktwerking en privatiseringsgolf die wij ook in Nederland herkennen. Daarmee is echter het probleem van de niet-werkende overheid niet opgelost, en daar wil hij nu naar kijken.

Interessant is ook dat hij ‘bureaucratic autonomy’ als essentiële factor ziet. Als een overheidsdienst de ruimte krijgt, een breed mandaat zonder allerlei regelgeving, dan functioneert ze beter. Overheidsdiensten die moeten functioneren in de spotlights van de politieke arena krijgen echter een stortvloed aan beperkingen opgelegd waardoor ze hun dienstverlening niet effectief kunnen uitvoeren. Hij gaat dit onderwerp de komende periode verder onderzoeken.

Ben erg benieuwd naar het vervolg.

Www.governanceproject.stanford.eu

Gepubliceerd door

Angela

Angelawerkt .... is Angela Riddering. Werkzaam bij de overheid en laat die beter werken.

Geef een reactie