Op pad: verslag Divosa najaarscongres


Het was wat problematisch om in Den Haag te komen vanwege problemen op het spoor, maar uiteindelijk was ik dan binnen bij het najaarscongres van Divosa in het prachtige Circustheater. Hierbij enkele indrukken van die dag.

De inleidingen heb ik gemist, maar ik kwam binnen ij het verhaal van Roger van Boxtel, bestuursvoorzitter van Menzis, een grote zorgverzekeraar. Er zijn veel verbanden te leggen tussen gezondheidszorg en sociale diensten. Mensen die gezond zijn, gaan makkelijker aan het werk. En andersom: mensen die aan het werk gaan, knappen ervan op. Zeker de helft van de bijstandscliënten hebben last van psychische klachten. En activering, participatie en uiteindelijk werk spelen een rol in het aanpakken van die psychische klachten. Dus loont het om samen met de zorgverzekeraar te kijken naar samenwerking.

Op een ander terrein kom je elkaar ook tegen: veel gemeenten hebben een collectieve zorgverzekering afgesloten. Voorkomen dat mensen betalingsachterstanden oplopen loont voor beide partijen. Maar er kan meer: je kunt ook met diezelfde zorgverzekeraar samen gaan werken in het realiseren van sociale doelen. Dan doe je een aanbesteding niet alleen op prijs, maar nodig je ze ook uit om mee te denken over activering en het gezonder krijgen van je cliënten, waardoor ze makkelijker aan het werk kunnen.

De kanttekening die hij wel maakt, is om de zorgverzekeraar niet als pinautomaat te benaderen. Ja, er gaat veel geld in om, maar nee: ze gaan niet de financiële sores van de gemeenten oplossen. Wel zijn er mogelijkheden om te samenwerken, met name op het gebied van preventie en participatie (activering, fit programma’s, levensstijl programma’s zoals het voorkomen van alcohol-misbruik). Ga vooral op zoek naar de punten waarop je een gezamenlijk belang hebt.

Daarna werd de prijs voor de beste sociale dienst weer aan Amersfoort uitgereikt, deze keer vanwege het systematisch en inspirerende wijze van innoveren.

Toen Paul de Krom, staatssecretaris. “Zieligheidsdenken moet weg” en “Wie kan werken, moet werken”, en “Werkgevers zijn bereid om veel mensen aan te mensen”. Veel scherpe vragen vanuit de zaal, met name op het gebrek aan beweging in het stimuleren van werkgevers (waaronder de Rijksoverheid zelf) om met de WwnV stappen te zetten. Ook de ‘regiofonds’ van 2,8 miljoen is aangekondigd, die onder de paraplu van Divosa gaat zorgen voor kennisoverdracht binnen de regio’s. We moeten dit dus beschouwen als het implementatiebudget voor de WwnV? Voor een totale herschikking van de onderkant van de arbeidsmarkt is dit echt als een doekje voor het bloeden te beschouwen. Terecht werd dit met een zeer zacht applausje vanuit de zaal beloond.

Herman Wijffels benadrukte dat we met een kentering bezig zijn: historisch gezien was vroeger de nadruk op het garanderen van een minimum aan inkomsten, nu komt de nadruk te leggen op duurzaamheid: ook wat werk en inkomen betreft, is inkomen uit werk het meest duurzaam.
Een mooi citaat op twitter over zijn speech: “Wijffels; we leven nu in een nazorgmaatschappij, maken iets vies en ruimen achteraf op. We moeten toe naar voorzorgmaatschappij”. Die voorzorg zit ook in de WwnV is zijn interpretatie, we voorkomen dat mensen langdurig aan de kant komen te staan.

Bertold Gunther kwam ook nog voor de lunch: ik ben geabonneerd op zijn twitter ‘omdenken’ waarin er dagelijks meerdere voorbeelden van omdenken worden getoond. Omdenken is het omvormen van een probleem naar een mogelijkheid. Heb zijn boek gelezen en die is de moeite waard, maar ook als spreker zeer inspirerend. Allemaal weer een boek van hem kopen dus, zodat we van ja-maar naar ja-EN denken gaan. Zodat we kijken naar wat er is en wat we ermee zouden kunnen. En dan kijken wat er voor moois gebeurt!

Na de lunch workshops: de meeste inspiratie heb ik opgedaan bij ‘Sociaal Casemanagement’ , waarin het project ‘OpMaat’ uit Den Haag werd toegelicht.
De essentie van de aanpak van sociaal casemanagement is 1 zorgplan – 1 coördinator – 1 huishouden. Om te kijken of het daadwerkelijk loont is er een MKBA analyse = Maatschappelijk Kosten en Baten analyse gemaakt. Hierbij wordt breder gekeken: niet alleen naar het financieel rendement (direct, omdat mensen minder beroep doen op een voorziening, maar ook indirect, bijvoorbeeld in betekenis voor de zorgkosten) Ook het maatschappelijk rendement is meegenomen: wat levert het bijvoorbeeld op voor de buurt, is het veiliger, kwalitatieve aspecten worden meegenomen. Hiermee worden ook de knoppen zichtbaar waar je aan kunt draaien om een verbeterd effect te bereiken. De MKBA analyse over OpMaat is te downloaden http://eropaf.king-com.nl/lib/publicaties/LPBL-Eindrapportage-MKBA-SCM.pdf, waarin de opzet van OpMaat ook beschreven wordt.
Bijzonder interessante kost en er valt veel te leren van hun praktijk ervaring.

Meer over het congres: http://www.divosa.nl/najaarscongres-2011

Gepubliceerd door

Angela

Angelawerkt .... is Angela Riddering. Werkzaam bij de overheid en laat die beter werken.

Geef een reactie