Uitdagingen volop!

Zet 30 leidinggevenden uit allerlei gemeenten bij elkaar en vraag ze wat de belangrijkste uitdagingen voor gemeenten zijn de komende jaren….. dan komt er ongeveer zoiets uit:

1. politiek bestuurlijk: Nederland worstelt met populisme en gevoelens van ontevredenheid. Veel burgers ervaren dat politiek en overheid neerbuigend doen als mensen daadwerkelijk een gesprek met ze zoeken, en die paternalistische houding voedt die ontevredenheid en het schoppen tegen de ‘elite’.De grote uitdaging wordt om een politiek klimaat te scheppen waarin de burger voelt dat hij/zij serieus wordt genomen.
2. Sociaal-maatschappelijk: grote bezuinigingen in deze hoek zijn onvermijdelijk, welk kabinet er nu ook aantreedt. Grote uitdaging wordt om het kind niet met het badwater weg te gooien, en de toegevoegde waarde van bijvoorbeeld kunst en cultuur te blijven zien. Er is echter wel een wereld te winnen als er meer gekeken wordt naar effectiviteit (wat levert het nu echt allemaal op) en dat er een betere aansluiting komt met de daadwerkelijke noden van de onderklasse. Verbinding van beleid met de ‘front-linie’ gebeurt nog veel te weinig.
3. Economisch: de bomen groeien niet meer tot aan de hemel en daar zullen we aan moeten wennen, iedereen moet een tandje terug doen. Uitdagingen zijn hier te vinden in het vasthouden van duurzaamheid als leidraad en het verbreden van termen als BNP en economische groei als maatstaven voor de gezondheid van de economie. Kansen zijn er voor overheden in de toename in maatschappelijk verantwoord ondernemen en de effectiviteit van vrijwilligers-organisaties.
4. Ruimtelijk / fysiek: de onderzoeken naar de effecten van de inrichting van de buitenruimte op ons gedrag en gevoel hebben ertoe geleid dat de mogelijke verbindingen tussen ‘stenen’ en ‘sociaal’ veel sterker zijn geworden. Uitdagingen zijn er in het verbinden van de verschillende belangen en machten in de beider terreinen.
5. Technologisch / nieuwe media: innovaties blijven over ons heen buitelen, en dat heeft zijn voor- en zijn nadelen. En wat doen we met de digibeten? De uitdaging voor overheden is om een bewuste keuze te maken in welke innovaties voor de overheid van toegevoegde waarde kunnen zijn, en die dan ook zichtbaar te maken. Ook de roep om transparantie en snelheid van ontsluiting van informatie zijn in Nederland een opgave, we lopen hier internationaal gezien duidelijk achter.

En…. wat zie jij als belangrijke trend met bijbehorende uitdaging voor de lokale overheid?

Gepubliceerd door

Angela

Angelawerkt .... is Angela Riddering. Werkzaam bij de overheid en laat die beter werken.

Een gedachte over “Uitdagingen volop!”

  1. Wat mij betreft is zijn dit vijf zeer relevante thema’s. En de eerste is in elk geval de belangrijkste, omdat de rest ermee staat of valt. Als de overheid er niet in slaagt om werkelijk in dialoog met burgers te gaan, dan zullen niet alleen de partijen die als populistisch bekend staan verder stijgen, maar komt ook het draagvlak voor besluitvorming steeds meer in het gedrang.

    Ik ben hier vaker mee bezig geweest, heb toevallig vandaag een nieuw concept op mijn website geplaatst om de opkomst bij verkiezingen te verhogen. Beter gezegd om de uitoefening van het kiesrecht voor burgers wat meer aantrekkelijk te maken. Zie http://www.waarvoorjestem.nl

Geef een reactie