Ontwikkelingen binnen sociale diensten (2)

Divosa, de vereniging voor managers binnen sociale diensten, houdt jaarlijks een congres.

Deze en de vorige blog gaan in op wat mij daar opviel. Een vollediger verslag van het congres is te vinden op de site van Divosa.

Waar gaat het heen met de hele sociale zekerheid? Marco Wilke, directeur Drechtwerk pleit ervoor om de discussie over de sociale zekerheid integraal te voeren: zowel de structuur als de inhoud ervan. Op dit moment vindt de discussie gescheiden plaats en dat leidt aan beide kanten tot een verarming van het debat.

Veel discussie ging natuurlijk ook over bezuinigen in tijden van oplopende aantallen werklozen, zowel bij de sprekers als bij het netwerken erna. De heersende gedachte is dat het ook wel een tandje minder kan, als we beter kijken naar het rendement van onze inspanningen. Liesbeth Vos, voorzitter van ROC Friesland ziet mogelijkheden door de werkzaamheden van gemeenten, werkpleinen en ROC’s beter te combineren: waarom geen jongerenloketten binnen het ROC? Zij haalde ook een onderwerp aan waar ik ook een stevige allergie voor heb ontwikkeld: het eindeloos overleggen en structureren en organiseren en coördineren….. in plaats van het probleem gewoon bij de bron aan te pakken met de mensen die het doen.

Samen met Theo Kivits gaf ik een workshop over transparantie en sturing, die leidde ook tot enkele interessante discussies. De sheets die ik gebruikt heb kan je met deze link bekijken :divosa powerpoint. De meeste discussie ontstond over de resultaatgerichteid. Sociale diensten werken met mensen, en in hoeverre kan je nu het effect van alles wat je doet in kaart brengen? Leden die de workshop bijwoonde kwamen zelf met enkele suggesties, waarbij er veel gepleit werd om allemaal te gaan werken met de participatieladder zodat resultaten vergelijkbaar worden. Tweede orde effecten zijn er echter ook: minder cliënten in de bijstand heeft bijvoorbeeld aantoonbaar een positief effect op de gezondheid van mensen. Mijn oproep om meer werk te gaan maken van het bijhouden van maatschappelijke ontwikkelingen en die tijdig te vertalen naar consequenties voor de dienst leidde ook tot veel opwinding. Want waar moet je namelijk op letten? Een collega gaf aan dat in zijn regio 60% van de nieuwe instroom het gevolg is van echtscheidingen. Misschien is dit de manier om emancipatie en zelfredzaamheid van vrouwen weer prominenter op de agenda te krijgen, nu emancipatie van de politieke radar is verdwenen.

Een belangrijke ontwikkeling die nog nauwelijks invulling krijgt is het web 2.0 gedachte. Veel organisaties zijn nog met 1.0 activiteiten bezig als het gaat om het www. (zie voor het verschil hiertussen bijvoorbeeld deze link). Ondertussen is er ook al een web 3.0 in oprichting… Naar aanleiding van die discussie heb ik met de voorzitter van Divosa, René Paas hierover gesproken. De kans is groot dat er binnen Divosa een werkgroep wordt gevormd over web 2.0 en sociale diensten. Wordt vervolgd dus!

Gepubliceerd door

Angela

Angelawerkt .... is Angela Riddering. Werkzaam bij de overheid en laat die beter werken.

Geef een reactie