Masterclass Veranderkunde (2)

De eerste dag van deze masterclass sloten we af met Mathieu Weggeman. Een lezing vol humor, maar ook leerzaam. Zijn boek ‘Leidinggeven aan professionals? Niet doen!” is niet zozeer een pleidooi voor het afschaffen van management, als een onderzoek naar de omstandigheden waarin professionals het beste gedijen. Hij komt uit op 7 regels voor mensen die leidinggeven aan professionals:

1. Samen met de mensen een collectieve ambitie ontwikkelen, die aansluit bij de passie waarmee ze hun vak ooit hebben gekozen.

2. Medewerkers inspireren en betrekken bij de strategie (vooraf, let wel, niet achteraf als het geen zin meer heeft)

3. Op tijd en eerlijk communiceren, er ZIJN en luisteren (aanwezigheid van de manager wordt door professionals zeer op prijs gesteld, het wordt als een vorm van aandacht en waardering gezien).

4. Outputduidelijkheid geven en feedback (duidelijke afspraken maken over resultaatverwachtingen, daar geregeld naar informeren en zowel positief als negatief daarop reageren).

5. Assertief optreden naar mensen die niet goed meer zijn in het vak (niets is zo dodelijk voor motivatie in een team als situaties waarin een slecht-functionerend lid wordt getolereerd zonder aangesproken te worden).

6. Functioneren als hitteschild voor de ruis van ‘boven’, waarbij ‘boven’ stafafdelingen en hoger management betekent (dus formulieren en formats weghouden, niet relevante vragen afhouden, alles wat niet direct met het primaire proces te maken heeft op een afstand houden. Vooral 50+ managers zijn hier erg goed in).

7. Een gezaghebbende maar dienende en bescheiden attitude hebben (een open deur, maar hoeveel kom je het echt tegen bij hoger management?).

Veel van zijn analyses sluiten aan bij het onderwerp vertrouwen, zie hiervoor een eerdere post op http://angelawerkt.wordpress.com/2009/09/04/control-en-vertrouwen-gaan-samen/

Gepubliceerd door

Angela

Angelawerkt .... is Angela Riddering. Werkzaam bij de overheid en laat die beter werken.

Geef een reactie