Dwarse denker

René ten Bos
René ten Bos

René ten Bos is filosoof. Hij schrijft geen ondoorgrondelijke werken waar je na 3 pagina’s  de draad kwijt bent, maar wel boeken die je aan het denken zetten en waar je ook af en toe om kan lachen. Ik heb ooit zijn proefschrift gelezen ‘Modes in management’, dat haarfijn de oorsprong van het goeroedom in management weet te verklaren. Helaas kan ik sindsdien geen enkele management goeroe serieus nemen. Telkens komt René dan weer langs die mij wijst op de open deuren, de ‘hemel’ en utopie die beloofd wordt, het eindeloos geloof in de maakbare mens, de overeenkomsten met het christelijke denken, het nooit uitgesproken maar altijd aanwezige geloof in vooruitgang. En dat was zijn eerste meesterwerk.  Een ander werk waar ik veel plezier aan heb beleefd is ‘Stra’, een woordenboek over wat strategie in de praktijk betekent, en hoe dat soort processen eigenlijk werken. Daarin komen ook strategische processen voor als ‘KWW’ – ‘Kieken wa’t wordt’ oftewel Brabants voor ‘kijken wat het wordt’.

René schrijft niet alleen over bedrijfsethiek en management, zijn laatste boek is ‘Het Geniale Dier’.

Gepubliceerd door

Angela

Angelawerkt .... is Angela Riddering. Werkzaam bij de overheid en laat die beter werken.

Geef een reactie